Mình chuẩn bị làm bảo lãnh theo diện Fiance'e, nhưng chẳng biết cần phải chuẩn bị và điền những mẫu hồ sơ nào, mẫu thì mình lấy ở đâu ???
Mong được sự chỉ dẫn từ các bạn.... cảm ơn các bạn nhiều