Hiện tại mình đang sống ở Mississippi,nhưng ở đay nó không có thi bằng lái xe bằng tiếng việt,mình thì mới qua,không biết hỏi cả..bạn nào có tài liệu thì cho mình xin với nhé..