Tình hình rất là tình hình.
Số là Leo đã sang đây được gần 1 năm, nhưng với cái tuổi "not too young, not too old" (1985)... cứ lưng chừng thế này, thật khó để có thể kết bạn. Nên Leo muốn lập cái room này cho các bạn đang và sẽ đến california hay toàn bang của Hoa Kì có dịp giao lưu và lôi kéo nhau ra khỏi nhà đi uống cafe hay tán chuyện nhé.