Dạ thưa chú Vha08, xin chú chỉ giúp cháu những môn cháu nên học để có thể transfer lên trường đại học 4 năm, cụ thể là UCSD, ngành political science ạ.
Xin cám ơn chú :"D