Các Video Clip trong diễn đàn, ACE nào nếu mạng chậm, không xem trực tiếp được thì có thể download file về để xem trên máy nhé, làm theo cách sau:

Login vào trang này: http://www.keepvid.com/

Copy địa chỉ bên dưới clip, paste vô thanh địa chỉ bên trang http://www.keepvid.com/

Bấm Download, sẽ xuất hiện một bảng thông báo, bấm vô allow, sẽ xuất hiện link download Clip, có thể chọn file chất lượng theo bảng hướng dẫn, thông thường là file có đuôi .mp4

Xem hình: