HS CỦA EM LA 20/4 NĂM 2000.GIO DA DEN MỐC RỒI,TRƯỚC ĐÂY GIA DINH EM DA PV ROI NHƯNG DO BA EM PHẢI THỬ ĐÀM 6 THÁNG,HS SUC KHOE DA GUI LANH SU WAN,GIỜ THẤY ĐÃ ĐẾN MỐC NHƯNG SAO CHƯA THẤY THƯ TỪ GÌ MỜI MINH LÊN HẾT ?, VỚI LẠI E PV LAN TRƯỚC HÌNH NHƯ LA VAO THÁNG 10 NĂM TRƯỚC,KO BIT BAY GIO NẾU KÊU LẠI MÌNH CÓ PV LAI HEM TA THANK CÁC ANH CHỊ NHA :d