Chào tất cả mọi người!
HS mình đang chờ ngày phỏng vấn vợ mình ờ thành phố Coo Bay, chắc khi mọi chuyện ok mình đi cũng theo lịch trình như các bạn thôi.
Brayden.Le