Xin các anh chị vui lòng cho tôi hỏi thăm việc này:
Trường hợp tôi bán nhà ở VN và chuyển tiền sang Mỹ định cư. Nếu tôi dùng số tiền này để mua nhà ở Mỹ và thời gian đầu tôi chưa tìm được việc làm thì tôi có được tính là thu nhập thấp hay không. Do khi chuyển tiền sang Mỹ định cư, tôi chưa có tài khoản tại Mỹ nên các ngân hàng VN chấp nhận cho chuyển vào tài khoản người thân tại Mỹ. Nếu sau này người thân của tôi chuyển số tiền này vào tài khoản của tôi thì có ảnh hưởng gì đến việc đanh giá thu nhập của tôi hay không trong trường hợp lúc đó tôi vẫn chưa tìm được việc làm tại Mỹ?
Xin cảm ơn các anh chị