Con tim của tôi mách bảo rằng :tháng nay mỗi diện tăng ít nhất là 1 tháng ,hi vọng dự doán của tôi là đúng ,cầu chúc cho A.C.E xuất nhập cảnh đừng bi quan quá mà thất vọng ,hãy sống giây phút hiện tại với tư thế của kẻ trưởng thành .