Mình có 1 con riêng trước khi kết hôn với Chồng mình, nay cháu 13 tuổi, nhưng khi làm giấy bảo lảnh , do thủ tục hành chánh Anh ấy không rành lắm tưởng rằng cháu mới 13 tuổi nên điền chung 1 đơn cùng Mẹ , mãi cho đến khi có giấy gởi về báo đóng tiền VISA thì mới phát hiện không có tên Cháu . Chồng em liền gởi đơn đến SỞ DI TRÚ bổ túc tên cháu , hiện nay SỞ DI TRÚ đã chấp nhận đơn lãnh cháu , nhưng cho em hỏi , vậy thời gian tiến hành đơn cháu bao lâu mới được báo đóng VISA , và có được đi phỏng vấn chung với Mẹ không ?
Em xin cảm ơn