Ra vườn đào mấy củ khoai
Hâm bầu rượu nhạc kiếm vài người nhai
Bạn tôi hứa tận ngày mai
Thì thôi đành vậy một mình lai rai...


NGUYỄN TẤN TÀI