Có chú dế mỗi chiều thẩn thờ trên bờ đê
Rồi ngửa mặt nhìn hoàng hôn tím
Những đàn cò bay qua
Chú gáy lên tiếng cười ( đi đâu mà vội )
Rồi một ngày chú thấy bên ao sâu...
Bông hoa súng diệu dàng duyên thiếu nữ
Chú bỗng tương tư...
Và hình như...
Nàng hoa súng chẳng ưa người rỗi việc
Chú buồn...
Thời gian trôi...
Ao xưa không còn bông hoa súng
Gió kể ( người ta hái đi rồi )
Thì thầm: ( ngày trước phải chi tôi...)
Và công việc làm chú quên chuyên tuổi mình ,

mới lớn

kì tên " Nguyễn tấn tải -0-