Đông ca

Một sớm mùa Đông ta tỉnh giấc
Nghe ngàn thu cũ ngủ sau lưng
Giấc mộng nhỏ nhoi và duy nhất
Sao giờ đây chợt đến nửa chừng...

Ôi nửa chừng xuân, nửa chừng xuân
Bao nhiêu lần rồi ta đã khóc
Mà phù vân vẫn là phù vân
Phù vân cả những giọt nước mắt.

Ta nhủ lòng đừng đi quá xa
Một ngày kia còn trở về mà!
Tình ái không đem người ấy lại
Thì đem người ấy khỏi hồn ta…

– Anh Minh –