Xin chào các ace trên diễn đàn.Lời đầu tiên tôi chân thành cảm ơn các ACE trên diễn đàn đã tận tình giúp đỡ trong suốt quá trình làm hồ sơ, và tôi đã phỏng vấn thành công,tôi đã sang MỸ ngày 5 tháng 10, tôi đang chờ có thẻ xanh để làm hồ sơ bảo lãnh ,cho các con ở việt nam xin cho tôi hỏi chồng tôi đang thử đàm ở bệnh viện chợ rẫy,lấy đàm ngày 16,17,18 tháng 8,bây giờ là ngày 13 tháng 10 vừa hết 8 tuần, ngày mai bước qua tuần thứ 9,xin hỏi các ACE trên diễn đàn chồng tôi có hy vọng qua được cửa ải khám sức khoẻ không? hay là đàm vẫn cỏn được cấy tới hết tuần thứ 9 mới qua được. vì gia đình tôi quá lo lắng , xin nhờ các ace co kinh nghiệm giúp đỡ dùm, xin cảm ơn