Tình hình là thủ tục của nhà em đã gần xong, nhưng mà lại không có người bảo trợ tài chính nên không thể tiếp tục hồ sơ được. ACE nào có thể giúp gia đình em tìm người bảo trợ tài chính được không? Bảo đảm rằng khi qua bên Mỹ nhà em không nhờ vả gì đâu. Chỉ cần đứng tên bảo lãnh tài chính cho nhà em thôi... Mong các ACE giúp đỡ.Tốn bao nhiêu thì có thể cho em biết được giá không? Nếu có lòng hảo tâm thì giúp free cho gia đình em....