Anh ,chị ơi cho em hỏi hồ sơ em phóng vấn roi nhung bổ sung giấy tờ thi họ lai vẻ đợi phỏng vấn lại .vậy khi nào em moi được phỏng vấn??????
So ho so: HCM 2007684015
theo lich thi trong tháng này nhưng mãi vẫn ko thấy thư mời cua LSQ.