Đọc kỹ cuốn sổ tay hướng dẫn lái xe bằng tiếng Việt của DMV CA sẽ giúp các bạn chuẩn bị thi lấy giấy phép lái xe tại California dễ dàng hiểu và làm tốt các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi bằng tiếng Việt.
Tải về file PDF tại đây:
CALIFORNIA SỔ TAY HƯỚNG DẪN LÁI XE