Sau khi khai xong I-864/Contract between a sponsor and the U.S. Government, và I-864A/Contract Between Sponsor and Household Member (nếu dùng income của cả hai vợ chồng người bảo trợ), chỉ cần ký tên và gửi trả lại cho NVC không cần ai khác xác nhận lời khai của mình là đúng. Chữ ký của người bảo trợ là sự xác nhận những thông tin được cung cấp là trung thực, và những bản sao, giấy tờ đính kèm là chính xác và đúng đắn, cũng như chấp nhận mọi hậu quả, nếu có sự gian dối trong lời khai (tương tự như khai man hữu thệ.)
___
Are the Affidavit of Support forms required to be notarized?

No. The sponsor just has to sign the form. You should know however, when the sponsor signs an Affidavit of Support form, he/she certifies that the information provided, transcript and/or photocopy of tax documentation is true and correct, under penalty of perjury.
________
Giấy tờ đính kèm:
Tờ khai thuế lợi tức của năm trước (chỉ yêu cầu 1 năm, nhưng vẫn có thể tự nguyện gửi bản sao thuế lợi tức cả 3 năm trước, nếu thấy việc đó là cần thiết.) Đừng quên đính kèm W-2, Schedule A for 1040, và Employment Verification Letter.
_______
What income documentation is required?

With their Form I-864, the sponsor is required to submit an IRS transcript or photocopy of only the most recent Federal income tax return. However, the sponsor may, at his or her option, submit Federal income tax returns for the three most recent years if the sponsor believes these additional tax returns may help establish the sponsor's ability to maintain his or her household income at the applicable threshold set forth in the poverty guidelines
_______
Nếu bị tìm ra là cố tình khai gian về income, hồ sơ xin chiếu khán di dân của bạn sẽ bị từ chối.

Nguồn: Tran, P (YHD)