Và ai xa vỉnh khánh một ngày mưa
Khắc nổi niềm lên những cành cỏ ướt
Những mừng vui qua đi
Những lo buồn bất chợt.

Và ai xa vĩnh khánh một ngày mưa
Gió se sẽ như tiếng mùa đang hát
Mưa dội lại nhũng điều không phai nhạt
Nghe bâng khuâng mưa khoác gió sang mùa.

Và ai xa vĩnh khánh một ngày mưa
Có người giữ lấy những buồn vui nho nhỏ
Gom góp lại thành mênh mang nổi nhớ
Đợi nắng về, đem gởi đến cho ai..?

Đồng Tháp ngày mưa...