xin admin cho tôi hỏi, tôi có 1 đứa em bi dị tật bẩm sinh, ko có cha, mẹ thì đang trong tình trạng chuyên biến của bệnh cancer, đã chuyển sang US 3 tháng, vậy gia đình tôi được hưởng những quyền lợi gì từ goverment? thank admin!