Hồ sơ của tôi phỏng vấn vào tháng 1 năm 2011 và bi bác bỏ cho là kết hôn giả và tôi chờ HS trả về để làm lại từ đầu , vài tháng sau HS được trả về , tôi đang định làm lại nhưng vừa qua vao tháng 11 tôi nhận được giấy của sở DT là HS của tôi được mở lại , vậy cho tôi hỏi là tình trạng HS của tôi như vậy thì chờ bao lâu mới được giấy gọi PV và bây giờ tôi có làm giấy tờ gì kg , xin các ACE cho biết giúp tôi , xin chào .