Em mới qua Mỹ được 3 tháng. Hiện em đang ở Elk Grove, Sacaramento.Bây giờ em đang đi học anh văn ESL.Tiếng anh ở mức trung bình nhưng không kém lắm.Hiện bây giờ em chỉ mong muốn tìm kiếm được một việc làm gì đó để kiếm thêm thu nhập, trả tiền xăng, tiền đi học, rồi phụ thêm giúp cho gia đình.Làm full time hay part time gì cũng đưọc.Ai biết có thể giới thiệu giúp mình. Thanks mọi người nhiều !