Xuất Nhập Cảnh Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

Dương trần đã vang lên bài thánh ca,
mùa Đông năm ấy Chúa sinh vì ta,
năm ấy không xa bây giờ
vào 1 mùa giáng sinh xưa nữa đêm đi lễ anh đưa.
Nay mùa giáng sinh đã về Chúa ơi,
lòng con như thấy thiếu đi niềm vui
đi lễ năm xưa bên người
giờ này chỉ có riêng tôi
quỳ bên hang đá lẻ loi.
Cầu xin ơn Chúa xót thương,
thương nhà Việt Nam chinh chiến thê lương,
lòng con sao mãi vấn vương,
ngày đêm trông ngóng người yêu vắng xa.
Bao mùa giáng sinh vẫn 1 mối tình,
cầu xin ơn chúa chứng cho lòng con,
ban xuống cho con phước lành,
hòa bình hay chiến chinh nhanh
tình yêu mãi thắm màu xanh..