Xin chào diễn đàn.mình khám sức khoẻ ngày 20-6-2011 và phỏng vấn ngày 20-7-2011 (case number:2010715008) và bị giấy xanh yêu cầu các giấy sau:
_ kết quả khám sức khoẻ của mình (vì mình bị thử đàm)
_ bộ i_864 và ds_230 của con trai mình ( vì cháu chưa có giấy phỏng vấn cùng mẹ)
sau đó mình dẫn con trai đi khám sức khoẻ và lấy kết quả khám sức khoẻ của mình. Ngày 8-9-2011 mình lên lsq bổ túc tất cả các giấy tờ theo yêu cầu nhưng nhân viên lãnh sự kêu mình về đợi thư của lãnh sự (hôm đó rất đông nên không giải quyết kịp). Khoảng 1 tuần sau mình nhận được thư của lsq với tờ giấy xanh dương với nội dung như sau:'' hồ sơ của quý vị cần tiến hành thêm một số thủ tục nên không cần nộp thêm bất cứ giấy tờ nào"
đợi khoảng 1 tháng chồng mình có gởi mail lên lsq để hỏi về tình trạng hồ sơ thì nhận được yêu cầu nộp lại bộ ds_230 phần 1 và 2 (bộ mới) của con trai mình và mình cũng đã gởi lên cho lsq nhưng từ đó đến nay không nhận được tin gì của lsq hết dù chồng mình vẫn gởi mail lên hỏi lsq.
Xin các bạn diển đàn cho mình biết tình trạng của hai mẹ con mình như thế nào .( lúc chồng mình bảo lãnh hai mẹ con bằng thẻ xanh và ngày mình phỏng vấn thì chồng mình cũng thi đậu quốc tịch mỹ).mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều.