Thưa ông,tôi đến nước Mỹ theo diện hôn thê đã hơn 5 tháng rồi.Tôi đã chính thức làm hôn thú với chồng , sau đó đã làm xong thủ tục xin thẻ xanh hơn 2 tháng nhưng chưa nhận được thẻ.Hiện nay ,tôi muốn làm thẻ An sinh xã hội , trong lúc visa của tôi đã hết hạn hơn 2 tháng vì tôi không được ai hướng dẫn.Như vậy bây giờ tôi có làm được không, xin ông tư vấn giúp tôi.Thành thật cảm ơn và chúc sức khỏe.