Xin chào diễn đàn,
Diễn đàn check dùm em hồ sơ diện F3
Số hồ sơ: HCM2009647082
Biên lai đóng visa: 252BNGHF
Em muốn biết hồ sơ đi tới đâu rồi chờ lâu quá không biết ra sao?
Xin a e diễn đàn kiểm tra dùm em
Em xin cảm ơn!