Bạn trai em ở Mỹ tụi em định cuối năm 2012 sẽ tổ chức đám cưới. Hiện tại bạn em có Thẻ xanh nhưng chưa có Quốc tịch dự định đầu năm 2012 bạn trai em sẽ nộp đơn thi Quốc tịch rồi cuối năm về làm đám cưới luôn.
Em nghe nói Thẻ xanh cũng có thể bảo lãnh vợ nhưng thời gian 2-3 năm.
Nếu tụi em kết hôn trước sau đó đợi bạn em thi quốc tịch xong rồi bổ sung quốc tịch sau..vậy thời gian hồ sơ xét có lâu không ?
Anh chị có cách nào hay chỉ giúp em với...


Cảm ơn anh ( chị ) nhiều lắm !