Xin cho mình hỏi thăm, hiện tại mình đang phải đi thử đàm, mình đã nghiên cứu các cách ACE chỉ, nhưng vẫn không thể khạt ra đàm, liệu đi thử đàm mình không khạt được thì có cách nào khác không. Mấy hôm nay mình hoang mang quá , ai biết xin chỉ dùm. Cám ơn nhiều