Các ACE khi vào diễn đàn có những lúc đường truyền bị chậm hoặc đang online trên Phone & PDA chúng ta có thể sử dụng tính năng đọc bài viết đơn giản của diễn đàn bằng cách bấm vào link sau: PDA

Chú ý: Khi sử dụng chế độ này, các hình ảnh sẽ không hiển thị, chỉ đọc bài viết trong chế độ đơn giản nhất, sau khi xem bài viết, các ACE chỉ cần bấm nút Back trong trình duyệt để được trở về trang trước.

Xin cảm ơn ACE đã đọc!