Có 2 anh chàng trèo lên mái nhà lắp angten, loay hoay thế nào làm đổ cái thang, không leo xuống được, đành phải ngồi chờ ai đó đi qua nhờ dựng lại hộ cái thang, chờ đến tối vẫn chẳng thấy ai, 2 anh chàng quyết định nhảy xuống. Tính đi tính lại thì chẳng có chỗ nào có thể nhảy xuống, trừ cái hầm phân gần bên.

- Một anh nhảy xuống trước, anh còn lại hỏi: "Phân có nhiều không",

- Anh kia trả lời: "Ngập đến mắt cá chân, nhưng mà thối lắm, buồn nôn thật".

Nghe vậy anh chàng kia bèn nhảy xuống, nhưng thấy phân ngập đến mũi bèn quay sang trách anh kia "sao hồi nãy mày bảo tao phân ngập đến mắt cá chân",

- "Uh, thì tao cắm đầu xuống trước"

(Sưu tầm)


===========
Chúc cả nhà dzui dzẻ!