Gia đình mình được bảo lãnh sang Mỹ diện F4, mình không biết số hồ sơ là thế nào chỉ biết được 1 thông tin duy nhất là A19822351 ngày nhận đơn 3/10/2002. Nếu số trên không phải lả số hồ sơ của gia đình mình thì mong các cô chú và các anh chị em có kinh nghiệm hướng dẫn mình cách hỏi về số hồ sơ của gđ mình và phải hỏi ở đâu?rất mong anh chị em và các cô chú nhiệt tình chỉ dẫn. Thank's