chào các bạn...mình tên triệu hồ sơ mình như sau:
case number: HCM2004563047
PD: 30/07/2003 ngày nhận được tờ thông báo là 4/3/2004
cho mình hỏi xem là khi nào hồ sơ mình được mỡ...cảm ơn các bạn.