nhờ anh xem dùm hồ sơ của em đã đầy đủ chưa , nếu rồi thì lịch phỏng vấn là khi nào. Cám ơn nhiều. HCM 2009747053 , Code 5923