Xin cho em hỏi, em đã đi phỏng vấn nhưng chưa được vì income của người bảo lãnh không đủ. Vậy em có thể nhờ người đồng bảo trợ tài chánh là chồng của người bảo lãnh không?(hiện người bảo lãnh đã lãnh được 5 người + gia đình em chưa lãnh 4 người, tộng cộng là 9 người). Nếu được thì cần bao nhiêu mới đủ?