Hồ sơ khám sức khỏe lần đầu tiên của tôi không bị uống thuốc nhưng LSQ không cấp visa sau này đợi gia đình đi chung nên hồ sơ khám sức khỏe hết hạn, Nay tôi muốn khám sức khỏe lại thì cần thủ tục gì? Cụ thể là có thử đàm không? và chi phí là bao nhiêu tiền? Cảm ơn