Chào các cô chú của XNC, Hiện tại cháu đang học đại học ở VNam, PD của gia đình cháu là 27/11/2002 nên cũng sắp tới lượt gọi phỏng vấn
Như vậy nếu qua Mỹ thì cháu phải học lại từ đầu hay nếu muốn tiếp tục học ngành của cháu đang học ở VN thì phải làm như thế nào?
Mong các cô chú giúp đỡ, cảm ơn.
Các cô chú hướng dẫn cụ thể thì cháu cám ơn nhiều nhiều ạ, hì