anh chị xem giúp em
số hồ sơ : HCM201078001 5/5/2003
THANH PHUONG THI TRAN

có thư lần 1 : 18/10/2010

ANH CHỊ xem giúp em khi nào thì hồ sơ em mở ạ .