Các bạn xem qua hướng dẫn bằng Video Clip này sẽ biết cách nhé:

Xuất Nhập Cảnh Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.