Lần đầu tiên tham gia diễn đàn xin mọi người tư vấn giúp, số hồ sơ của gia đình: Number case : HCM200258050
tôi mới nhận được thông tin từ người thân là em tôi sinh ngày 06/06/1990 đã bị quá tuổi( trên 21 tuổi ) ko được đi cùng gia đình (vẫn chưa nhận được lịch phỏng vấn), tôi muốn nhờ mọi người xem giúp tôi hồ sơ của gia đình đã được mở chưa. Và trường hợp của em tôi có thể đi được cùng gia đình ko .Làm sao biết được ngày ưu tiên của hồ sơ & ngày chấp thuận của hồ sơ Cám ơn mọi người rất nhiều, em tôi nghe được tin này nó rất buồn! Thân ái