Leo nói nhanh để các ACE hiểu rõ nhé,
Hãng Leo đang làm làm về áo giáp và nón cho lính, làm hàng này thì chỉ có bán cho chính phủ thôi. =.=

Ngày mùng 8/3/2012 này hãng có "JOB FAIR"
Do Leo biết tin hơi trễ nên các ACE nào đang sống ở QUận CAm, CA thì nhanh chân nhé. Vì Hãng của Leo chỉ open vào ngày mai từ 8:00 sáng đến 11:30 am thôi.

Thời gian làm việc: 8h/ ngày cho đến ngày 15 tháng 4
sau đó sẽ làm 12/ ngày. vì các ACE chỉ làm 3 -4 ngày/ tuần.
có 2 shifts:
3:00 am - 3:30 pm cho ca ban ngày ........... họ trả $9.00/ h
3:00 pm - 3:30 am cho ca ban đêm ........... họ trả $9.55/ h

Có đầy đủ Benefits nhé

bonus
vacation - 80h/ 1 năm
sick - 48h/ 1 năm
holiday - 80h/ 1 năm
bảo hiểm sức khoẻ
.....

ACE nào cần việc thì nhanh lên nhé
Đia chỉ Hãng : CERADYNE, INC. 1922 BARRANCA PARKWAY IRVINE, CA 92606

Chúc các ACE may mắn.