mình có ng cháu diện f4 đang du học và cũng đang chờ kêu phỏng vấn, do đợi.lâu quá nên cháu quyết định quay qua đó lại , do trước đây cháu từng vừa.đi học vừa đi làm nên cháu có thể quay trở lại với công việc bên đó , tháng 11 vừa rồi cháu mình quay qua trở lại với.công việc mà ko đi làm, do thời thời ở nc ngoài quá 6 tháng nên cháu mình phải xin lý lịch tư pháp lại lần nữa ,hiện giờ cháu nó ko còn đi học mà chỉ đi làm , ko biết là xin lý lịch tư pháp có ảnh hưởng gì đến cháu nó khi đi pv ko, vì hiện giờ cháu nó.chỉ đi làm , ko còn đi học