Chào cả nhà XNC, em mới tham gia vào diễn đàn, lâu nay em cũng ít xem tin tức nên không biết gi nhiều.
Hồ sơ nhà em là F3:WAC- 02-232-55538
Ngày ưu tiên là: 15/07/2002
Ngày chấp thuận:26/01/2009
Còn về phần hồ sơ thì nhà em cũng có nộp rồi nhưng không biết tình hình ra sao ??? Nhờ các anh chị kiểm tra giùm em hồ sơ của nhà em đã complete chưa. Cám ơn các anh chị.