Mong các cô chú có thể check dùm con hồ sơ này. Vì lần đầu tham gia diễn đàn nên có gì sai xót các cô chú bỏ qua cho.
Case number: HCM 2005735028
PD: 07/06/2002
Chân thành cảm ơn các cô chú ạ!