Xin chào các anh chị trong diễn đàn,em có một vấn đề muốn hỏi các anh chị có kinh nghiệm có thể trả lời giúp em.Ba em làm giấy tờ bảo lãnh em diện F2A nhưng hiện tại em đã quá 21tuổi. Em sợ đến khi hồ sơ được mở thì em sẽ bi chuyển qua F2B. Em xin hỏi rằng khi hồ sơ bị chuyển qua diện F2B thì ba em có quốc tịch và theo em được biết thì từ F2B sẽ chuyển qua diện F1. Em xin hỏi là trường hợp của em thì luật CSPA có thể áp dụng để khi ba em có quốc tịch thì em xin được ở lại diện F2A mặc dù trước đó hồ sơ đã bị chuyển qua F2B không?