kính nhờ các Bác trên diễn đàn XNC kiểm tra giúp tình trạng hồ sơ F4 trên của người em tôi, thành thật cám ơn.
hồ sơ này Bác Tuandoan đã kiểm tra giúp 2 lần, gia đình đã điện thoại qua người thân ở Mỹ liên hệ với vp luật sư làm hồ sơ, hỏi có nhận được check list của NVC yêu cầu không? thì được trả lời hs trên đã complete không cần bổ túc gì. Trong khi gđ người em tôi vẫn chưa biết ds-230 là gì. gia đình ở thôn quê nên thỉnh thoảng nhờ tôi qua đthoại nhờ các bác trên diễn đàn kiểm tra giúp. gđ này có con hưởng CSPA đã có tên đóng tiền, và đã đóng tiền đầy đủ.Thông tin về hs sau:
F4 có PD 26/12/2001 visa đáo hạn lần 1(01/12/2010) cháu hưởng CSPA được khóa theo tính toán là 19 năm,11 tháng,28 ngày (nhưng lúc đó hồ sơ vẫn chưa hoàn thành). Nếu hs vẫn chưa complete tại NVC thì khi visa đáo hạn theo lịch hiện nay (2013) thì cháu hưởng CSPA có được khóa tuổi ngay lần đầu hay không? như năm 2011 vừa qua vẫn chưa complete hs và chưa làm ds-230(hay vp- ls làm giúp cũng không biết nữa). Rất mong các bác kiểm tra lại và tư vấn giúp cho hs trên. cảm ơn