Chào cac anh chị, a,c co the danh chut thời gian để kiểm tra hồ sơ dùm em được không ? Thông tin về hồ sơ mà em có được la:
Receipt number la : EAC0817610764
Case Type : I-130_ petition for alien relative
Received date : march 20, 2008
Notice date : March 26, 2008.......
Nhờ các anh chi giúp dùm, em cảm ơn nhiều ạ!.........