cho em hỏi.ho so của em là HCM 2011504021 phỏng vấn 6/12/2011 và e bị nhận giấy xanh 2 lần.lần cuối cùng đi bổ túc thì em không nhận được visa mà lại nhận được giấy trắng của LSQ và nói rằng hs của bạn cần được nghiên cứu thêm.Em đẵ chờ gần 2 tháng rồi mà chưa có kết quả j của LSQ.cho em hỏi bao giờ em có thể nhận được kết quả co visa hay hok?