Mẫu đơn DS: 230 câu 33 ,trường trung cấp du lich ghi tiếng anh như thế nào,và mục degree or diploma ,bằng trung cấp du lịch ghi bằng tiếng anh ,anh chị trong diển đàn giúp dùm xin cám ơn

pthanh 17-03