Vợ chồng con kết hôn 10/2/2012 và cũng đã có giấy hôn thú. Anh ấy mang theo giấy đăng ký kết hôn sau khi trở về Mỹ. Chồng con mang quốc tịch Mỹ. Anh ấy bị câm điếc, và hiện tại đang làm nail. Xin cho hỏi trường hợp của chồng con như vậy thì phải làm giấy tờ như thế nào? Có cần có người co-sign không? Nếu bão lãnh co-sign thì ba chồng con sẽ là người co-sign, nhưg vừa rồi có người bảo rằng hiện nay mỹ không giải quyết trường hợp bảo lãnh dưới hình thức co-sign. Con cảm thấy thật lo lắng. Xin các cô chú giúp đỡ và sớm cho con lời khuyên.
Chân Thành cảm ơn các Cô,Chú,Anh,Chị trên diễn đàn.