Định Mệnh.......!

[MUSIC]http://www.nhaccuatui.com/m/iByiqqmqDt[/MUSIC]
[MUSIC]http://www.nhaccuatui.com/m/iByiqqmqDt[/MUSIC]
[MUSIC]http://www.nhaccuatui.com/m/iByiqqmqDt[/MUSIC]
Sáng tác NS: Thanh Sơn

Ca Sĩ: Thanh Tuyền & Tuấn Vũ


Xuất Nhập Cảnh Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


[MUSIC]http://vuighe.net/mp3/download/513048/vuighe.mp3[/MUSIC]

Lời bài hát
Thôi nhé em đừng nhiều hận sầu
Đừng thương tiếc để rồi xa xôi
Đừng trách chi đã lỡ duyên đời
Hai chúng ta đi hai đường
Chuyện thương yêu đâu còn nữa

Ôm ấp chi 1 định mệnh buồn
Để chua xót những gì cho nhau
Người bước đi mà nát tan lòng
Ai đứng trông theo ngậm ngùi
Tình yêu mất đi còn đâu

Anh đâu lỡ hẹn
Mà đời lại xui
Ngăn cách với chia phôi
Phải chăng em ơi
Tình lỡ ước mong
Thôi trách chi người sang sông

Thôi nhé em đừng buồn làm gì
Dù thương tiếc vẫn là biệt ly
Đời cớ sao lại lắm u sầu
Em khóc mối duyên ban đầu
Tư đây chết trong lòng nhau